Nad pracą Kancelarii i wszystkich jej pracowników pieczę i merytoryczny nadzór sprawuje radca prawny Bogdan Fijałkowski. Za pracę filii Kancelarii w Wolsztynie oraz za kontakty zagraniczne Kancelarii odpowiada adwokat Juliusz Fijałkowski.

Wierzymy, że sukces odnosi ten, kto jest lepszy. Kancelaria stara się być najlepsza.

Bogdan Fijałkowski Bogdan Fijałkowski radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat arbiter i specjalista do spraw inwestycji budowlanych w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu. Potem przez kilka lat sędzia sądów gospodarczych (Rejonowego, a potem Okręgowego) w Poznaniu. Od 1991 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Od wielu lat Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie budowlanym, w prawie gospodarczym, w prawie spółek handlowych, w prawie podatkowym oraz w procedurze cywilnej i administracyjnej; reprezentował Klientów w kilku tysiącach spraw sądowych.

Juliusz Fijałkowski Juliusz Fijałkowski adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii od 2003 r. Wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i budowlanym, w prawie karnym (zwłaszcza jego aspektach gospodarczych), prawie osobistym (spadki, darowizny, rozwody, podziały majątków spadkowych i małżeńskich) oraz w procedurze cywilnej i karnej. Na poziomie profesjonalnym włada językiem angielskim.